Plac Dworcowy 5,
11-200 Bartoszyce

Koncert: Babsztyl

 

Zespół Babsztyl powstał w 1977 r. Udział w festiwalach i przeglądach studenckich zaaowocował wkrótce dużą popularnością zespołu. W 1980 r. grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Żywiołowo i spontanicznie wykonana interpretacja piosenki “W siną Dal” rozkołysała opolski amfiteatr. Efektem tego sukcesu była płyta nagrana dla Polskich Nagrań pt. “Szykuj się bracie”. Babsztyl ma wierną publiczność związaną z Piknikiem Country w Mrągowie, gdzie wielokrotnie był gwiazdą. Po kilkuletniej przerwie zespół wznowił działalność. Udział w programach TVP : “Wideoteka dorosłego Człowieka”, “Od przedszkola do Opola” czy “Szansa na sukces”, „The Voice of Poland” czy polsatowskim „Must Be The Music” udowodnił, że repertuar Babsztyla bliski jest zarówno najmłodszym, jak i dorosłym odbiorcom muzyki. Muzyka zespołu utrzymana jest w konwencji pop rock i country.

Leg­endę BABSZTYLa zbu­dowały jego piosenki nie tylko emi­towane na ante­nie radia czy TVP, ale krążące nadal w drugim obiegu… „Kiedy góral umiera…”, „Wypić wyp­i­jemy”, „Kasper”, czy cho­ci­ażby „Hej, przy­ja­ciele”, drukowane są w każdym śpiewniczku i śpiewane przy ogniskach, pod żaglami, na górs­kich szlakach przez kole­jne pokole­nie młodych marzycieli.

Od 2006 roku do zespołu dołączył Cezary Makiewicz, którego fanom muzyki coun­try nie trzeba spec­jal­nie przed­staw­iać. Jego „Wszys­tkie drogi prowadzą do Mrą­gowa” śpiewa prze­cież cała Pol­ska. Ciepły głos Czarka znakomi­cie wkom­ponował się w brzmie­nie BABSZTYLa.

W 2010 roku Ryszard Wol­bach postanawia wyco­fać się z pracy w zes­pole BABSZTYL. Wybiera indy­wid­u­alną drogę muzy­czną angażu­jąc sie w duży pro­jekt zaty­tułowany „Kolory Nadziei”, w którym grupa BABSZTYL zaz­naczyła również swoją obecność…ale obiecuje, że jeszcze nie raz zagramy razem…

Zespół BABSZTYL powró­cił — zaczyna grać i śpiewać podob­nie jak ćwierć wieku temu! Nie zaczyna wszak od zera… do zobaczenia na koncertach!

Wjazd: 15 zł

REZERWACJE

+48 601 638 310